Neuropsykologipalvelu
Neuria
Neuria

Kuntoutus

Lasten neuropsykologi Tampere

Kuntoutus

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jota voi toteuttaa neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen suorittanut laillistettu psykologi. Lasten ja nuorten neuropsykologisen kuntoutuksen kohderyhminä voivat tavallisesti olla kehityksellisiin erityisvaikeuksiin ja oppimisvaikeuksiin liittyvät tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeudet (mm. kielelliset erityisvaikeudet, hahmottamisen vaikeudet),  kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin (mm. ADHD, autismikirjon häiriö, Tourette) liittyvät erityispiirteet (mm. toiminnanohjaus, tarkkaavuus tai sosiaalinen toimintakyky) tai neurologiseen sairauteen tai vammaan liittyvät kognitiiviset ja psyykkiset toimintarajoitteet. Kuntoutuksen tavoitteena on lapsen tai nuoren oppimis- ja toimintakyvyn parantuminen sekä usein myös myönteisen minäkuvan, itsetunnon tai motivaation vahvistuminen.  

Tarkemmista tavoitteista sovitaan yhdessä lapsen/nuoren, perheen, koulun sekä lähettävän tahon kesken. Kuntoutukseen voi sisältyä mm. vaikeiden taitojen suoraa harjoittelua, vahvuuksien ja toimintakykyä tukevien kompensaatiokeinojen työstämistä, tiedon ja ohjauksen tarjoamista sekä yleisten opiskeluvalmiuksien vahvistamista (mm. tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus). Luottamuksellinen yhteistyö lähiverkoston (mm. koti ja koulu) kanssa on tärkeää kuntoutuksen vaikuttavuuden tehostumiseksi ja yleistymiseksi arkeen.

Neuropsykologiseen kuntoutukseen hakeutuminen edellyttää aina neuropsykologista tutkimusta, jonka pohjalta asetetaan kuntoutuksen yksilölliset tavoitteet.  Tavallisesti neuropsykologista kuntoutusta toteutetaan vastaanottokäynteinä. Kuntoutusta voidaan toteuttaa harkitusti myös etävastaanottona suojatun yhteyden kautta. Toisinaan kuntoutus voidaan myös toteuttaa pääosin tukitoimien suunnitteluun ja vahvistamiseen kohdentuvina ohjauskäynteinä yhteistyössä vanhempien ja koulun kanssa.