Neuropsykologipalvelu
Neuria
Neuria

Tutkimukset

Neuropsykologinen tutkimus

Tutkimukset

Neuropsykologinen tutkimus: tärkeä arviointimenetelmä lasten ja nuorten kehityksellisten haasteiden tunnistamiseksi

Neuropsykologinen tutkimus on tärkeä menetelmä, jota voidaan käyttää erilaisten tilanteiden selvittämiseen, kuten lapsen tai nuoren oppimiskyvyn arvioimiseen, kehityshäiriöiden tai neurologisten sairauksien/vammojen aiheuttamien muutosten tutkimiseen.

Neuropsykologinen tutkimus: nuoruusikäisten psykologisten tutkimusten tarjoaminen

Neuropsykologisen tutkimuksen arvioinnin kohteina voivat olla esimerkiksi lapsen tai nuoren tiedonkäsittely, käyttäytyminen ja tunne-elämä suhteessa iänmukaiseen kehitystasoon tai epäiltävissä olevaan/tiedossa olevaan aivojen toiminnan häiriöön. Neuropsykologisen tutkimuksen perustana on aina haastatteluun pohjautuva riittävä käsitys asiakkaan henkilöhistoriasta. Tiedon keräämisen ja tutkimuksen kannalta oleellisia menetelmiä ovat lisäksi havainnointi, erilaiset kyselylomakkeet ja testit. Tutkimuksista saadaan tietoa lapsen/nuoren tiedonkäsittelyn vahvuuksista ja vaikeuksista palvellen myös yksilöllisten tukitoimien, tai tarvittaessa kuntoutuksellisten interventioiden suunnittelua. Neuropsykologisen kuntoutustarpeen arvioimiseksi tutkimuksissa on oleellista selvittää erityisvaikeuksien luonne sekä kehityksellisten oppimisvaikeuksien tai kognitiivisten häiriöiden laajuus, haitta, vaikeusaste ja hoidettavuus.

Neuropsykologiseen tutkimukseen ohjaudutaan tavallisesti lääkärin lähetteellä. Omakustanteisesti tutkimuksiin tultaessa lääkärin lähete ei ole kuitenkaan välttämätön. Tutkimuksen laajuus määräytyy tutkimuskysymyksen ja oirekuvan monimuotoisuuden perusteella.

Nuoruusikäisten laajat psykologiset tutkimukset

Neuropsykologipalvelu Neuriassa tarjotaan myös nuoruusikäisten (n. 13-18v) laajoja psykologisia tutkimuksia sisältäen kattavan tunne-elämän ja psyykkisen toimintakyvyn tutkimuksen yhdistettynä neuropsykologiseen arvioon. Psykologinen tutkimus voi palvella erotusdiagnostiikan tukena neuropsykiatrisia, psykiatrisia ja neurokognitiivisia häiriöitä epäiltäessä (mm. neurokognitiiviset erityisvaikeudet, tarkkaavaisuushäiriö, autismikirjon häiriö, psykoosiriski, mielialahäiriöt, traumat ja dissosiaatio-oireet). Lisäksi psykologinen tutkimus tuottaa laaja-alaisen näkemyksen nuoren toimintakyvystä kuntoutussuunnitelmaa varten tarjoten suosituksia kuntoutuksellisiin interventioihin ja niiden oikea-aikasuuteen. Laaja psykologinen tutkimus on lähtökohtaisesti asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti huomioiva terapeuttinen interventio, vahvistaen nuoren itsetuntemusta ja realistista minäkuvaa.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät täältä

Kela