section-2aa1619

Neuropsykologi Neuria

Anna-Kaisa Alzamora

psykologi TampereOlen valmistunut psykologian maisteriksi (PsM)  vuonna 2005 ja neuropsykologian erikoispsykologiksi vuonna 2018 (Kelan vaativan erityistason kuntouttajapätevyys (VET) vuodesta 2020). Olen työskennellyt valtaosan työurastani erikoissairaanhoidossa. Ennen yksityissektorille siirtymistäni työskentelin noin 10 vuotta Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikalla psykologin työtehtävissä ensin neuropsykiatrisen työryhmän jäsenenä ja myöhemmin tutkimus- ja akuuttityöryhmässä. Ammatillisiin vahvuuksiini kuuluvatkin erityisesti pitkä kokemus ja perehtyneisyys kehityksellisiin neuropsykiatrisiin häiriöihin sekä psykiatristen liitännäishäiriöihin arviointi ja tutkiminen nuoruusikäisillä. Vuodesta 2018 lähtien olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana pääasiassa yksilöneuropsykologista kuntoutusta ja tutkimusta tarjoten. Psykologin tutkimus, psykologin tutkimus ja psykologin tutkimus.

Neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen ja työhistoriani kautta omaan kokonaisvaltaisen tavan kohdata asiakkaani, huomioiden ja ymmärtäen kognitiivisen, psykososiaalisen ja emotionaalisen kehityksen erityisyyttä vahvuuksineen  ja vaikeuksineen. Ammattitaitoni päivittäminen on minulle tärkeää ja pyrin kouluttautumaan säännöllisesti tarjotakseni ajantasaista, tutkimuksiin ja tieteeseen perustuvaa laadukasta palvelua. Tervetuloa Neuropsykologipalvelu Neuriaan! psykologin tutkimukset

Kielitaito:

suomi, englanti

Koulutus:

Neuropsykologian erikoispsykologi (Kelan vaativa erityistaso, VET), 2018

Psykologian maisteri (PsM), 2005

Poimintoja täydennys- ja lisäkoulutuksista:

Autismikirjo tytöillä ja naisilla, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy

ADHD:n psykologinen hoito-ohjelma aikuisille, Hogrefe Psykologien Kustannus Oy

CRT  -kognitiivista toimintakykyä parantava menetelmäkoulutus, Muzio Psychological Services Oy

Exnerin Comprehensive Systemin mukainen Rorschach-koulutus, SAMK

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), University of Cambridge

Kognitiivisten taitojen ja oppimisvaikeuksien arviointi kouluikäisillä, NMI

Assessment of adult ADHD: The role of personality measures, The Finnish Rorschach association for the comprehensive system

Kouluikäisten kuntoutus, NMI

section-9b10ddb
section-9efa932